Ostatní zařízení

Zařízení pro zkoušku vnitřní koroze

Pro životnostní zkoušky chladičů korozivním chladivem s regulací teploty, tlaku a průtoku.

Zákazník : Hanon Systems Autopal s.r.o,

Čistící technologie

Pro čištění atmosféry prostoru 60MW elektromotoru od zemního plynu, umístěného na těžařské věži Troll A v severním moři.

Zákazník: ABB / Statoil – Troll A Platform North Sea

Propalovák kondenzátorů

Pro měření kapacity, ztrátového činitele a propalovacího napětí svitkových vysokonapěťových kondenzátorů

Zákazník: ZEZ SILKO s.r.o

Tlumící boxy

Zařízení k utlumení hluku ventilátorů vibračních zařízení.

Zákazník: Hanon Systems Autopal s.r.o