Životnostní zkoušky

Teplotní cykly

Pro testování automobilových chladičů rychlou změnou teploty.

Pro rozsahy teplot -20 až +125°C s regulací průtoku a tlaku kapaliny.